Melleruds Fotoklubb

Min månadsfavorit juli 2022

Dals-Ed

Böljande kulturlandskap

Det finns flera olika kategorier inom naturfoto. De flesta av dem tilltalar mig men närmast hjärtat ligger nog ändä närbilds- och landskapsfoto. Dessa ger omväxlande variationer under hela året tack vare våra årstider.

Jag hade varit i Bengtsfors och fotograferat smålom och var på väg hem och tog vägen över Håbol och kom fram till Dals Ed. Här finns ett omväxlande landskap. Inte bara skogslandskap och sjöar utan också fina kulturlandskap. Bondens landskap.

Ensilageskörden låg redan färdig i sina plastemballage. Ett relativt nytt och modernt inslag i vår natur. De tilltalar kanske inte alla men balsystemet är sannolikt väldigt effektivt och tidsbesparande. Ibland lägger sig balarna som om bonden fullt medvetet velat skapa en dekorativ tavla av sitt landskap. Inte bara av en slump.

Det låg mustiga mörka moln över landskapet och solen bröt igenom emellanåt. Över det böljande fältet förflyttade sig snabbt en blandning av sol och skugga med hjälp av vinden.

Blytunga moln och de röda byggnaderna i fonden mot det sommargröna landskapet var en vacker färgkombination. De utkastade vita plastbalarna var i mina ögon en spännande kontrast och allt tillsammans blev en tilltalande bild av den strävsamma bondens landskap.