Melleruds Fotoklubb

Aktiviteter

Möten

Regelbundna möten på Templargården i Mellerud är basen i vår verksamhet. Där träffas vi en gång i månaden under perioden september till april för att titta på bilder, umgås och diskutera foto och utrustning. Till varje möte har vi ett bildprogram, det kan vara en klubbmedlem eller en inbjuden fotograf som visar bilder. Vi bedömer ibland också tävlingsbilder från andra fotoklubbar.

Nyhetsbrev

Vi ger ut ett nyhetsbrev som heter Ljuskällan och utkommer 8 gånger per år och dessutom fungerar som kallelse till våra möten och aktiviteter.

Utbildning

Ett närmast stående inslag på våra månadsmöten är utbildning. Det kan handla om allt från grundläggande bildkunskap, montering av bilder, skapande av bildspel m.m. till avancerade funktioner i Photoshop eller andra program. Detta sker oftast av någon av klubbens medlemmar men ibland kan det vara någon inbjuden föreläsare.

Tävlingar

Många av klubbens medlemmar deltar i fototävlingar både regionala och rikstäckande, dessutom anordnas varje år klubbmästerskapet ”Årets bild”.

Utflykter

Varje år ordnar klubben gemensamma fotoresor vår och höst i närområdet. Genom detta hoppas vi på en större aktivitet bland klubbens medlemmar och på så sätt får vi ju också mer innehåll till våra möten!

Viktiga datum

2024

Januari
23 Klubbmöte

Februari 
20 Klubbmöte

Mars
26 Klubbmöte

April
23 Klubbmöte

Tid: 19:00

Kontakt