Melleruds Fotoklubb

Bilder från Dalslands natur

Baverdammen

Bäverdammen

Vintern hade sakta börjat tappa sitt grepp men fortfarande låg det kvar en hel del snö i skogslandskapet upp mot Dalskog och på Kroppefjäll. Isen låg förvånansvärt långt ut på Vänern och i stort alla insjöar och tjärnar hade ett islager om än olika tjockt.

Jag åkte upp på Kroppefjäll och hoppades på att isen börjat luckras upp och skapat olika fotografiska sprickor och mönster. Genomgående låg dock isen i stort sammanhängande överallt frånsett där bäckar och åar hade sitt utlopp. Kring Kvarnemadssjön och utloppet från Martas bäck såg jag att bävern arbetat intensivt under hösten och vintern. Mängder av träd var fällda och ut mot vägen såg jag att vattennivån var hög.

Det var svårt att ta sig fram och jag fick gå längs en bergskant för att komma runt bäverdammen och in på baksidan där bäcken kom ifrån. Det var mycket vatten och skum hade bildats i det strömmande vattnet. Ett vackert mönster snurrade sakta runt bland is, grenar och träd.

För att fånga storleken och intrycket av platsen så valde jag att göra en panoramabild. Jag tog fyra stycken stående bilder som lappade över varandra. I efterhand så sammanfogade jag dem sedan i photoshop.

Det blev en spännande bild av ett stycke dalsländsk vildmark skapat av en av djurrikets mest fascinerade och arbetssamma djur. Ett vattenlandskap som vi först under senare tid förstått att det är extremt viktigt för människan och den biologiska balansen i naturen.