Melleruds Fotoklubb

Månadens Bild maj 2024

Kabbleka

I vårens skönaste tid lyser kabblekan. Bäckens rinnande vatten gnistrar i solens sken.